3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing


Program för att göra 3D-objekt

Program för 3D-modeller till 3D-skrivare

Det finns en stor mängd program som kan användas för att skapa 3D-objekt vilkas filer kan exporteras till 3D-printrar. Det filformat som är mest använt inom 3D-printing är STL-filer vilket skapadeas av Charles Hull, grundare av 3D Systems. Detta filformat är uppbyggt av triangulära fasetter som kan ha olika storlek. Små fasetter kan ge en finare yta på 3D-objektet. För att definiera objekt i fler färger används normalt VRML-filer.
Några av de programvaror som kan användas för att skapa 3D-föremål och de utfiler som kan användas i 3D-skrivare är:

Program för 3D-printing