3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
Långsiktig påverkan av 3D-printing på samhället

Långsiktig påverkan på samhället av 3D-printing

Exakt vad 3D-tekniken kommer innebära för samhället och länder ur ett långsiktigt perspektiv är omöjligt att förutspå men påverkan kommer bli större än vad de flesta kan tänka sig.

Antalet fabriker kommer mångfaldigas över hela världen och det en förskjutning från större globala företag till mindre lokala firmor kommer ske. Den extrema globalisering som skett från slutet 2000-talet där en stor del av världens produktion hamnat i lågkostnadsländer och då främst Kina kommer långsamt vändas.

Fords löpandeband princip kommer utmanas av 3D-skrivare som erbjuder mass-customization där alltfler produkter anpassas till konsumentens tycke, smak och kroppsform. Detta är första gången i historien utvecklingen går åt detta håll, allt tack vare 3D-skrivare.Påverkan på tillverkning i länder

Påverkan på tillverkning i länder

Under långtid har outsourcing till låglöneländer drivit företagen där det manuella arbetet varit mycket billigare och det varit mycket mer kostnadseffektivt att lägga ut kundanpassningen av t.ex. tandproteser och tandkronor till en tandtekniker i Kina eller Polen istället för i Sverige.

I och med 3D-printing av titan eller porslin kostar föremålet mindre att låta tillverka i Sverige och tiden från mätning i munhålan till tanden sitter på plats minskar radikalt genom att tillverka tanden i Sverige. Produktion kommer att hämtas hem till de länder som konsumerar varorna, först av styckestillverkade föremål inom smyckestillverkning och sjukvård men inom något decennium även inom volymproduktion i industrin.

Från slit och släng till återanvänd tack vare 3D-printing

Mer återvinning och återanvändning tack vare 3D-printing

En mycket stor påverkan på samhället i.o.m. 3D-skrivarna kommer också vara att föremål används längre tid genom att man lätt och enkelt kommer kunna skapa billiga reservdelar. Tack vare den acceptans som börjar spridas gällande människans klimatpåverkan kommer viljan till att laga och behålla föremål längre tid.

Dessa två faktum kommer innebära att fler föremål kommer repareras och att gigantiska bibliotek med 3D-modeller av olika delar och detaljer byggs upp inom alla typer av verksamhet.