3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
PLS - Plastic Laser Sintering - Teknik för 3D-printing

PLS - Plastic Laser Sintering - 3D-printing

Plastisk Laser Sintring, SLS, Plastic Laser Sintering, innebär att man bygger upp ett 3D-föremål med hjälp av en eller flera högeffektlasrar på 50-100 W som smälter fast pulver av materialet på den kropp som ska byggas upp. Plastic Laser Sintering är en teknik och begrepp som är utvecklat av tyska EOS.

Teknik för 3D-printing med SLS

När 3D-föremål byggs upp med Plastisk Laser Sintring så byggs tunna skikt på 50-150 µm upp genom att lasern (som oftast är koldioxidlaser) belyser ett pulver som ligger som en jämn bädd över hela ytan.

Pulvret på valda delar smälts av lasern och förenas men föremålet vars yta också smälts. När detta lager är klart läggs ytterligare ett lager pulver på omkring 100 µm högre upp jämfört med det tidigare lagret och smältningsprocessen fortsätter.Efterbearbetning av 3D-utskrifter med SLS

Efter att en 3D-utskrift med Plastisk Laser Sintring är klar behöver 3D-objektet överblivet pulver blåses bort.

Prestanda för SLS-skrivare

PLS - Plastic Laser Sintering

Med SLS-printing kan man förvänta sig följande prestanda för de bästa skrivarna.

  • Tillverkningshastighet: Max 32 mm/h
  • Minsta lagertjocklek: 60 µm
  • Noggrannhet: ± ? µm
  • Största 3D-föremålen: 600x600x500 mm
  • Material: Polystyren, Polykarbonat, PAEK, Polyamid, Polyamidkarbon

För- och nackdelar med PLS - Plastisk Laser Sintring

Det finns flera fördelar med Plastisk Laser Sintring och de två främsta är att det inte behövs någon form av stöd för komplexa former eftersom pulvret stödjer strukturerna. Ytan på objekt som är tillverkade med PLS tekniken blir inte helt jämn utan är bättre med andra tekniker som t.ex. SLA.

Användning av PLS 3D-printing

Eftersom Plastisk Laser Sintring inte behöver använda stödstrukturer och är väldigt enkelt att programmera fungerar den mycket bra till prototyptillverkning.

Bästa tillverkarna av PLS-utrustning

Den bästa tillverkaren av utrustning för att skriva ut modeller med hjälp av Plastic Laser Sintering, PLS, är:

  • EOS e-Manufacturing Solutions
  • 3DSystems