3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
Billiga 3D-skrivare

Billiga 3D-skrivare

Under 2013 började de billiga 3D-skrivarna för hemmabruk kom ut på marknaden och antalet varianter men även tekniker som används för 3D-printing i hemmamiljö har ökat kraftigt. Några av de mer vanligaste och billigaste 3D-skrivarna är.

  • Makerbot Replicator för cirka 25 000 kr
  • Fab@Home skrivare från omkring 14 000 kr
  • Solidoodle mindre än 7000 kr
  • Robo mindre än 7000 kr
  • RepRapPro mindre än 7000 kr
  • RepRap från cirka 5000 kr som använder FDM 3D-printing.
  • The Micro för cirka 3000 kr
  • ICE1 som är en billigt SLS-printer för cirka 100 000 kr


Billigaste 3D-skrivare

De billigaste 3D-skrivare på marknaden kommer troligtvis vara TIKO som säljs för $179 via Kickstarter. Det kommer bli intressant om en 3D-skrivare med ett pris på cirka 1500 kr kommer hålla vad den lovar. Billigast kommer nog 3D-skrivaren från TIKO vara under överskådlig tid.