3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
3D-skanner

3D-skanner

Genom att ha en skanner som skapar en 3D-modell av ett objekt kan underlag för utskrift av ett 3D-objekt skapas. 3D-skanning ska ske med laser vilket ger en mycket högkvalitativ och noggrann modell eller t.o.m. med en vanlig smartphone med en app från Sculpteo.
Via 3D-skanning skapas en STL-fil eller en VRML-fil som möjliggör utskrifter i en 3D-printer men även att filerna kan lagras till senare behov för att skapa en ny kopia. Detta kan vara mycket användbart för visa konstföremål eller delar till gammal bilar som inte längre går att få tag på.