3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
PJP - Plastic Jet Printing - Teknik för 3D-printing

PJP - Plastic Jet Printing - 3D-printing

Plastic Jet Printing, JPJ, är egentligen samma sak som FDM, Fused Deposition Modeling där ett lager av termoplast strängsprutas för att bygga upp 3D-modellen. Begreppet Plastic Jet Printing används av 3DSystems och FDM används av konkurrenten Stratasys.Efterbearbetning av 3D-utskrifter med PJP

Prestanda för PJP-skrivare

PJP - Plastic Jet Printing

Med PJP-printing kan man förvänta sig följande prestanda för de bästa skrivarna.

  • Tillverkningshastighet: Max ? cm³/h
  • Minsta lagertjocklek: 150 µm
  • Noggrannhet: ± 1.5 µm
  • Största 3D-föremålen: 550x390x300 mm
  • Material: VisitJet, ABS, PC-ABS, Polykarbonat, PPSF

3D-printing med PJP-teknik

Eftersom termoplaster används vid PJP så kan priset på material hållas nere och gamla konstruktioner kan t.o.m. återanvändas genom att de fragmenteras och smälts ned på nytt.Efterbearbetning av 3D-utskrifter vid PJP-printing

Eventuella stödstrukturer kan behöva skäras bort och filas till och objektet kan behöv tvättas av efter bearbetningen.

För- och nackdelar med PJP

Plastic Jet Printing - 3D-printing

Objekten vid PJP-printing blir tillverkade i samma material som vid normal formsprutning vilket är den ledande tekniken för massproduktion idag och dessutom får samma egenskaper. Processen är enkel, billigt material och flera projekt inom Open Source gör att PJP-tekniken är den teknik inom 3D-printing som först kommer finnas i större volym i hushållen

En nackdel med PJP-tekniken är att det inte går att göra långa smala strukturer eftersom dessa kan gå av under tillverkningsprocessen. Därför måste olika stödstrukturer behöva skapas.

Bästa tillverkarna av PJP-utrustning

Den bästa tillverkaren av utrustning för att skriva ut 3D-modeller med Plastic Jet Printing, PJP, är:

  • 3D Systems