3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
DLP - Digital Light Processing - Teknik för 3D-printing

DLP - Digital Light Processing - 3D-printing

Digital Light Processing, DLP, (kallas också Digital Lite Processing) är en process för 3D-printing som använder ett fat med flytande polymer eller harts som belyses med hjälp av en DLP-projektor.

Tekniken för 3D-printing med DML

När en del av den ljuskänsliga polymeren belyses från DLP-projektorn så stelnar dessa områden och bildar del av 3D-objektet. Objektet sänks ned en liten bit till i polymerbadet och nästa lager av vätskan belyses varefter objektet växer fram.

Efterbearbetning av 3D-utskrifter med DLP-teknik

Fatet med den flytande polymeren töms när hela processen är klar och kvar är den färdiga 3D-modellen.Prestanda för DLP-skrivare

Prestandan för de bästa 3D-skrivarna med DLP-teknik är:

DLP - Digital Light Processing - Teknik för 3D-printing

DLP - Digital Light Processing
  • Tillverkningshastighet: Max 10 mm/h
  • Minsta lagertjocklek: 15 µm
  • Noggrannhet: ± 3 µm
  • Största 3D-föremålen: mm
  • Material: ABS, Denstone, E-Dent, Superflex (PP), E-Glass, plus 10 till

För- och nackdelar med DLP-printing

Det går relativt snabbt att tillverka större föremål med 3D-tekniken Digital Light Processing. Föremålen kan en endast få en färg.

Användning av 3D-printing med DLP-printing

Det finns många tillämpningsområden för DLP-printing såsom, tandvård, sjukvård, arkitektur men även modeller av juveler som kan användas för gjutning.

Bästa tillverkarna av DLP-utrustning

Den bästa tillverkaren av 3D-utrustning för Digital Light Processing, DLP, är:

  • EnvisionTEC