3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
DMP - Direct Metal Printing - Teknik för 3D-printing

DMP - Direct Metal Printing - 3D-printing

Selektiv Laser Smältning (DMP), Direct Metal Printing, är en vidareutveckling av SLS (sintring) och innebär att ett metallpulver smälts helt och hållet men en högeffektlaser istället för att sintras. Detta innebär att ett helt tätt material skapas fritt från luftblåsor vilket ökar hållfastheten i förhållande till SLS.

Denna process kallas också DML som är ett registrerat varumärke. Likheterna är stora med EBM men skillnaden är att EBM använder en elektronstråle som energibärare istället för laserstrålen som DMP använder.

Direct Metal Printing, DMP, kallas även för Selective Laser Melting, SLM, av vissa tillverkare.

Tekniken för 3D-printing med

En 3D-modell byggs upp genom att många 2D-skikt skapas och smälts samman. Varje 2D-skikt skapas genom att en fint pulver av metall är jämnt fördelat på en över hela lagret. En eller flera högeffektlasrar (50 - 1000 W) belyser de delar av pulvret som ska bli till ett fast föremål så ett pulvrets smälts och förenas likt svetsning med eventuella underliggande strukturer. När ett 2D-lager är färdigt fortsätter processen med nästa lager av 3D-objektet.

3D-printing med DMP-teknik fungerar på alla metallmaterial som kan förekomma i form av finföredelat pulver och har flytegenskaper. De vanligaste materialen som används är titan, rostfritt stål, aluminium och olika verktygsstål.Efterbearbetning av 3D-utskrifter med

Metallpulvret som inte används blåses bort från 3D-modellen.

Prestanda för DMP-skrivare

DMP - Direct Metal Printing

SML prestanda är i vissa avseende ledande inom teknikerna för 3D-printing.

  • Tillverkningshastighet: Max 70 cm³/h
  • Minsta lagertjocklek: 20 µm
  • Noggrannhet: ± 50 µm
  • Största 3D-föremålen: 500x500x500 mm
  • Material: Titan, rostfritt, kobolt-krom, aluminium

För- och nackdelar med Direct Metal Printing

Materialegenskaperna för metallföremål tillverkade med DMP liknar de egenskaper som erhålls vid konventionell framställning av metallföremål. DMP-processen är väldämpad för att skapa mycket komplexa strukturer som både har tunna väggar, hålrum eller kanaler. Med DMP-tekniken går det även utmärkt att blanda t.ex. finväggiga gallerstrukturer med bärande strukturer.

Användning av 3D-printing med DMP-teknik

DMP-tekniken används för att skapa metalföremål som är lika bra som andra tillverkningsprocesser man som kan göra geometriska former som är omöjligt att göra på andra sätt. Detta gär att DMP lämpar sig ypperligt för enstyckstillverkning som tänder och inom sjukvård. Dessutom fungerar Direct Metal Printing väldigt bra inom de områden som ställer mycket höga krav på hållbarhet och geometriska komplexa former som flygindustrin.

Bästa tillverkarna av DMP-utrustning

Den bästa tillverkaren av utrustning för att skriva ut modeller med hjälp av Direct Metal Printing, DMP, är: