3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
EBM - Electron Beam Melting - Teknik för 3D-printing

EBM - Electron Beam Melting - 3D-printing

Elektronstrålesmältning, EBM, är en 3D-teknik som används uteslutande för tillverkning av högkvalitativa metalldelar i titan och titanlegeringar. EBM går ut på att metallpulver smälts med en elektronstrålen under vakuum vilket ger helt täta, oporösa material som blir mycket starka.

Elektronstrålesmältning patenterades redan 1993 och har utvecklats av svenska Arcam AB.

Tekniken för 3D-printing med EBM

EBM är en relativt snabb tillverkningsmetod. En elektronstråle smälter metallen istället för att sintra metallpulvret (som t.ex. SLS) vilket innebär att den smälta metallen blir tätare, blåsfri och mer kompakt vilket leder till högre hållfasthet. För att ytterligare förbättra det tillverkade objektets kvalité sker EBM-processen i vakuum. Detta innebär också att titan går utmärkt att använda som metallpulver.Prestanda för EBM-skrivare

EBM - Electron Beam Melting - 3D-printing

Inom många avseenden är prestandan för EBM-processen överlägsen många andra processer:

  • Tillverkningshastighet: Max 80 cm³/h
  • Minsta lagertjocklek: 50 µm
  • Noggrannhet: ± 200 µm
  • Största 3D-föremålen: 380x380x350 mm
  • Material: Titan och Kobolt-Krom legeringar

Efterbearbetning av 3D-utskrifter med EBM

Eftersom EBM-printing arbetar vid temperaturer upp till 1000°C så elimineras spänningarna i det tillverkade objektet och ingen värmebehandling behövs efter tillverkningen.

För- och nackdelar med EBM-skrivare

3D-printing med EBM går mycket snabbare jämfört med SLM eller DML eftersom elektronstrålen har mycket högre energitäthet jämfört med lasern.

Användning av 3D-printing med Elektronstråleteknik

Tekniken används främst för att göra föremål i titan och används mycket för medicinska implantat i titan. Detta kan vara t.ex. ortopediska implantat som höftledsskålar eller tandimplantat.

Även delar inom flygindustrin tillverkas med 3D-printing genom EBM-metoden. Detta kan vara detaljer som är så kritiska och med så stora påkänningar som turbinblad i legeringar av titan-aluminium.

Bästa tillverkarna av EBM-utrustning

Den bästa tillverkaren av utrustning för att skriva ut högkvalitativa delar med Electron Beam Melting, EBM, är: