3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
CJP - ColorJet Printing - Teknik för 3D-printing

CJP - ColorJet Printing - 3D-printing

ColorJet Printing, CJP, är en process för 3D-printing som fungerar precis som en bläckstråleskrivare fast i 3D. ColorJet Printing består av två komponenter, material och härdare. Materialet rollas ut över objektet som ska byggas upp och därefter sprutas härdaren på de ställen där materialet ska härdas och vara kvar.

Tekniken för ColorJet Printing togs fram 1992 av MIT, Massachusetts Institute of Technology.Prestanda för CJP-skrivare

Prestandan för de bästa 3D-skrivarna med CJP-teknik är:

CJP - ColorJet Printing
  • Tillverkningshastighet: Tjocklek 10 mm/h
  • Minsta lagertjocklek: 100 µm
  • Största 3D-föremålen: 500x400x250 mm
  • Material: VisiJet PXL

För- och nackdelar med CJP-printing

Det går att skapa väldigt verkliga objekt i alla olika färger vilket är viktigt vid bland annat prototyptillverkning. Att skriva ut ett komplex 3D-objekt går snabbt med CPJ-tekniken.

Användning av 3D-printing med CJP-skrivare

CJP-printing är framförallt användbart för att göra realistiska prototyper i många färger.

Bästa tillverkarna av CJP-utrustning

Den bästa tillverkaren av utrustning för att skriva ut flerfärgsmodeller med ColorJet Printing, CJP, är:

  • 3DSystems