3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
LOM - Laminated Object Manufacturing - 3D-printing

LOM - Laminated Object Manufacturing - 3D-printing

Laminated Object Manufacturing, LOM, är en 3D-teknik där formen av ett skikt skärs ut ur tunna självhäftande laminat för att sedan fogas samman till ett större föremål. Normalt används laser för att skära ut de tunna skikten men även mekanisak skärverktyg används i en del lösningar. Utgångsmaterialet vid LOM kan vara papper, plastfilm eller metallfolie.

LOM-metoden för 3D-printing utvecklades av Helisys Inc.

Prestanda för LOM-skrivare

LOM - Laminated Object Manufacturing

De bästa LOM-skrivarna för 3D-printing kan ha nedanstående prestanda:

  • Tillverkningshastighet: Max ? cm³/h
  • Minsta lagertjocklek: råmaterialets tjocklek
  • Noggrannhet: ± ? µm
  • Största 3D-föremålen: mm
  • Material: Papper, plast, metall, trä


Efterbearbetning av 3D-utskrifter med LOM-teknik

Noggrannheten är lägre jämfört med många andra tekniker för 3D-printing med föremålet kan bearbetar eller slipas i efterhand beroende på materialval.

För- och nackdelar med LOM-printing

Det är möjligt att skapa riktigt stora föremål relativt billigt med LOM-tekniken. Det går tyvärr inte att höra komplexa strukturer och hållfastheten är begränsad.

Användning av 3D-printing med LOM-teknik

Stora landskap som ska användas inom arkitektur eller enklare genometriska former för prototyper.