3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
FDM - Fused Deposition Modeling - Teknik för 3D-printing

FDM - Fused Deposition Modeling - 3D-printing

3D-printing med FDM-teknik är en extruderande 3D-metod där olika termoplaster men även vissa ätbara material kan användas. FDM-tekniken utvecklades i slutet av 1980-talet av Scott Crump och Stratasys är en av de ledande tillverkarna inom 3D-printing med FDM.

FDM, kallas även strängsprutning, går till så att en tråd av plast eller i vissa fall metall passerar genom ett varmt munstycke som placerar materialet på avsedd plats och materialet stenar omgående.

De vanligaste termoplasterna är ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren), HDPE (högdesitetspolyeten), PC (polykarbonat) och PLA (polymjölksyra).

Prestanda för FDM-skrivare

De bästa FDM-skrivarna för 3D-printing kan ha nedanstående prestanda:

    FDM - Fused Deposition Modeling
  • Tillverkningshastighet: Max ? cm³/h
  • Minsta lagertjocklek: 150 µm
  • Noggrannhet: ± 1.5 µm
  • Största 3D-föremålen: 910x610x910 mm
  • Material: ABS, Absi, PLA, PPSF, PC, Polyamider, Polystyren, Nylon

3D-printing med FDM-teknik

Eftersom termoplaster används vid FDM så kan priset på material hållas nere och gamla konstruktioner kan t.o.m. återanvändas genom att de fragmenteras och smälts ned på nytt.Efterbearbetning av 3D-utskrifter vid FDM-printing

Eventuella stödstrukturer kan behöva skäras bort och filas till och objektet kan behövs tvättas av efter bearbetningen.

För- och nackdelar med FDM

Fused Deposition Modeling - 3D-printing

Objekten vid FDM-printing blir tillverkade i samma material som vid normal formsprutning vilket är den ledande tekniken för massproduktion idag och dessutom får samma egenskaper. Processen är enkel, billigt material och flera projekt inom Open Source gör att FDM-tekniken är den teknik inom 3D-printing som först kommer finnas i större volym i hushållen

En nackdel med FDM-tekniken är att det inte går att göra långa smala strukturer eftersom dessa kan gå av under tillverkningsprocessen. Därför måste olika stödstrukturer behöva skapas.

Användning av FDM-teknik

I framtiden kommer även biomassa kunna använda för 3D-printing med FDM-teknik vilket gör att man kan odla sitt eget material till 3D-skrivare.

FDM är också den teknik där försök pågår med att skriva ut 3D-objekt i ost, kakor, is eller choklad.

Bästa tillverkarna av FDM-utrustning

Den bästa tillverkaren av utrustning för att skriva ut 3D-modeller med Fused Deposition Modeling, FDM, är:

  • Stratasys 3D