3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
DML & DMLS - Direkt Metall Lasersintring - 3D-printing

DML - Direkt Metall Lasersintring - 3D-printing

Direkt Metall Lasersintring, DML, eller (DMLS - Direct Metal Laser Sintering) är en 3D-printingteknik som möjliggör 3D-utskrifter med nästan alla olika metallegeringar. DML har utvecklats av EOS e-Manufacturing Solutions i Tyskland och har många likheter med SLS och SLM samt är i många avseenden identisk med dessa tekniker för 3D-printing.

3D-printing med DML ger möjlighet att snabbt producera högkvalitativa metalldelar och prototyper mycket snabbare och billigare än traditionella tillverkningsmetoder.

Tekniken för 3D-printing med DML

En DML-skrivare använder en Yb-laser på 200 W eller mer. Denna laser används för att värma upp valda delar av en pulverbädd bestående av metallpulver. Metallpulvret smälter lokalt på de områden lasern fokuseras.

När ett lager (cirka 20 µm tjock) av 3D-objektet är färdigt stryks höjs pulvernivån ett lager i förhållande till 3D-objektet och lasern smälter det nya lagret på avsedda platser.Efterbearbetning av 3D-utskrifter med DML

Den färdiga produkten behöver värmebehandlas efter DML-tillverkning för att öka hållfastheten.

Prestanda för DML-skrivare

DML - Direkt Metall Lasersintring

Prestandan för de bästa 3D-skrivarna med DML-teknik är:

  • Tillverkningshastighet: Max ? cm³/h
  • Minsta lagertjocklek: 20 µm
  • Noggrannhet: ± ? µm
  • Största 3D-föremålen: 400x400x400 mm
  • Material: Aluminium, Kobolt, Nickel, Rostfritt stål, titan och massor med andra legeringar som behövs

För- och nackdelar med DML-teknik

De metallobjekt som skrivs ut med DML-teknik blir i det närmaste (>99.9%) helt täta utan luftinneslutningar vilekt möjliggör att de används på samma sätt som andra metalldelar.

Mycket komplexa geometrier kan skapas med DML-tekniken eftersom omgivande pulverbädd stödjer 3D-objektet under tillverkningen. 3D-objekt kan tillverka objekt överlägsen gjutning, fräsning eller vattenskärning.

Med DML kan metalldelar som inte är möjliga att tillverka på andra sätt byggas upp och komplexiteten gällande form är i mycket stor.

Användning av 3D-printing med DML-teknik

Tillämpningsområden är många för Direkt Metall Lasersintring eftersom 3D-objekten blir lika bra som andra objekt tillverkade av metall. Förutom ett fantastiskt sätt att göra prototyper i metall kan man tillverka detaljer som används i slutprodukter till kund.

Bästa tillverkarna av DML-utrustning

Den bästa tillverkaren av utrustning för att skriva ut flerfärgsmodeller med Direkt Metall Lasersintring, DML, är:

  • EOS e-Manufacturing Solutions