3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
SDL - Selective Deposition Lamination - Teknik för 3D-printing

SDL - Selective Deposition Lamination - 3D-printing

Selective Deposition Lamination, SDL, är en 3D-teknik där formen av ett skikt skärs ut ur tunna laminat för att sedan fogas samman till ett större föremål. Denna teknik är i stort sätt samma sak som LOM, Laminated Object Manufacturing.

SDL-metoden för 3D-printing utvecklades av Mcor Technologies.