3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
Prestanda vid 3D-printing

Prestanda 3D-printing

För att kunna besluta vilken 3D-printer eller 3D-teknik som är mest lämplig att använda måste man känna till prestandan för de olika teknikerna för 3D-printing. Även om skrivarna inom en 3D-teknik varierar i kvalité är det viktigaste vilket material man vill ha utskrivet och med vilken teknik objektet ska tillverkas. Många material kan tillverkas med mer än en 3D-teknik men upplösningen och hållbarheten kan variera.

Lagertjocklek och precision vid 3D-utskrifter

Det normala är att lager av 50-100 µm bygger upp objektet men det finns även tekniker som har betydligt tunnare lager ned till 10 µm.

Skrivhastigheter vid 3D-printing

Utskriftshastighet för 3D-printing

När man skapar 3D-objekt är det oftast volymen på objektet som dimensionerar utskriftstiden. Ofta defineras utskriftshastigheten som cm3/h eller mm/h beroende på vilket teknik det gäller.

De högsta hastigheterna det pratas om är upp till 100 cm3/h eller 30 mm/h. Riktigt stora objekt kan ta flera dagar att skriva ut.Skriva ut objekt i flera färger

Vid 3D-utskrifter i färg används ofta VRML-filer som underlag vilka även kan innehålla färginformation. En mycket använd teknik för protoryper i 3D är CJP - ColorJet Printing.

Storlek på objekt vid 3D-printing

När ett 3D-objekt ska skrivas ut är det 3D-skrivarens storlek som är gränssättande för objektets maximala storlek. Många 3D-skrivare klarar 3D-objekt på 200x300x400 mm men det finns även specialkonstruerade 3D-skrivare som kan skriva ut ett helt hus i betong och för dessa kan utskriftshastigheter vara ett par hus per dag.