3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
SLS - Selective Laser Sintering - Teknik för 3D-printing

SLS - Selective Laser Sintering - 3D-printing

Selektiv Laser Sintring, SLS, innebär att man bygger upp ett 3D-föremål med hjälp av en högeffektlaser som smälter fast pulver av materialet på den kropp som ska byggas upp. Denna form av 3D-printing går att bygga föremål både med polymerer (nylon, polypropen, polyamid och polystyren), keramik, glas men även metaller som stål, rostfritt stål, titan och mängder med legeringar. Varumärket SLS ägs i dag av företaget 3D Systems även om patentet från grundtekniken togs fram av ett annat företag.

Selective Laser Sintering, SLS kan även kallas bara för Laser Sintering, LS,

Teknik för 3D-printing med SLS

När 3D-föremål byggs upp med Selektiv Laser Sintring så byggs tunna skikt på cirka 60 µm upp genom att lasern (som oftast är koldioxidlaser) belyser ett pulver som ligger som en jämn bädd över hela ytan. Detta pulver kommer vara uppvärmt nära smälttemperaturen för att det ska gå snabbare att sintra med lasern. Pulvret på valda delar smälts av lasern och förenas men föremålet vars yta också smälts.

När detta lager är klart läggs ytterligare ett lager pulver på omkring 100 µm högre upp jämfört med det tidigare lagret och smältningsprocessen fortsätter.Efterbearbetning av 3D-utskrifter med SLS

Den färdiga produkten behöver värmebehandlas vid SLS-tillverkning för att öka hållfastheten. Efter att en 3D-utskrift med Selektiv Laser Sintring är klar behöver 3D-objektet kylas ned innan 3D-föremålet tas upp och alla pulver blåses bort och eventuellt blästras.

Prestanda för SLS-skrivare

SLS - Selective Laser Sintering

Med SLS-printing kan man förvänta sig följande prestanda för de bästa skrivarna.

  • Tillverkningshastighet: Max 32 mm/h
  • Minsta lagertjocklek: 60 µm
  • Noggrannhet: ± ? µm
  • Största 3D-föremålen: 700x560x380 mm
  • Material: Nylon, Polystyren, PAEK, Polyamid, Polyamidkarbon

För- och nackdelar med SLS - Selektiv Laser Sintring

Det finns flera fördelar med Selektiv Laser Sintring och den främsta är att det inte behövs någon form av stöd för komplexa former eftersom pulvret stödjer strukturerna.

En annan fördel med Selektiv Laser Sintring är att det går att bygga 3D-föremål i flera olika material, bland annat titan, dock inte i samma processteg.

Ytan på objekt som är tillverkade med SLS tekniken blir inte helt jämn utan är bättre med andra tekniker som t.ex. SLA.

Användning av SLS 3D-printing

Eftersom Selective Laser Sintering inte behöver använda stödstrukturer och är väldigt enkelt att programmera fungerar den mycket bra till prototyptillverkning. De billigaste utrustningarna för Lasersintring av plast kostar under 100 000 kr vilket gör de perfekta för prototyptillverkning på den lilla firman eller konsultbolaget.

Bästa tillverkarna av SLS-utrustning

De bästa tillverkarna av utrustning för att skriva ut modeller med Selective Laser Sintering, SLS, är:

  • EOS e-Manufacturing Solutions
  • 3DSystems
  • Norge LTD med sina ICE-printers