3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
3D-kopiering

3D-kopiering

3D-printing tillsammans med 3D-scaning möjliggör 3D-kopiering, replikering av objekt utan att objektet fysiskt behöver vidröras och därmed kanske skadas. För 3D-kopiering finns det stor användning inom arkeologi, kultur och konst.
Det finns kombinerade 3D-kopiatorer som både innehåller 3D-skannerfunktion och 3D-skrivarfunktion. Nyttan är inte så stor att ha både skanner och printer integrerade till en 3D-kopiator. Enklast är att ha en handhålla 3D-scanner som sedan kan STL-filen eller en VRML-filen användas för att skriva ut kopian på vilken 3D-skrivare som helst och valfritt material.