3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing




Leverantörer av 3D-printingsystem

Leverantörer av 3D-skrivare

Antalet levernatörer av 3D-skrivare ökar hela tiden vilket innebär att den ökade konkurrensen sänker priserna.



Leverantörer av SLS-utrustning, Selektiv Laser Sintring

De största leverantörerna av 3D-printer med SLS-teknik, Selektiv Laser Sintring, är:

 • EOS (Electro-Optical Systems) - Tyskland
 • 3DSystems - USA
 • Norge Systems Italien

Leverantörer av SLA-utrustning

Leverantörer av SLS-utrustning

De leverantörer som tillverkar utrustning med Stereolitografi-teknik, SLA, är:

 • 3DSystems - USA
 • Stratasys - USA

Leverantörer av EBM-utrustning

De leverantörer som tillverkar utrustning med EBM - Electron Beam Melting är:

Leverantörer av FDM-utrustning

Leverantörer av DLP-utrustning

De leverantörer som tillverkar utrustning med Fused Deposition Modeling, FDM, SLA, är:

 • Stratasys - USA

Leverantörer av DLP-utrustning, Digital Light Processing

Leverantörer av SLS-utrustning

De främsta leverantörerna av 3D-printers med DLP - Digital Light Processing är:

 • EnvisionTec Ultra - USA

Leverantörer av DMP-utrustning eller SML-utrustning

De bästa leverantörerna av 3D-printers med DMP - Direct Metal Printing eller SLM - Selective Laser Melting som det också kallas är:

 • 3DSystems - USA
 • SLM Solution - Tysklam


Leverantörer av PLS-utrustning

Leverantörer av SLS-utrustning

De främsta leverantörerna av 3D-printers med PJP-Plastic Jet Printing är:

 • EOS (Electro-Optical Systems) - Tyskland
 • 3DSystems - USA

Leverantörer av DML- & DMLS-utrustning

Leverantörer av 3D-printers med DML - Direkt Metall Lasersintring är:

 • EOS (Electro-Optical Systems) - Tyskland

Leverantörer av CJP-utrustning

De främsta leverantörerna av 3D-printers med CJP - ColorJet Printing är:

 • 3DSystems - USA