3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
Immaterialrättigheter vid 3D-printing

Immaterialrätt vid 3D-printing

3D-printing kommer bli ett hett område som kommer diskuteras gällande immaterial­rättigheter. I dagsläget finns det mycket få fall som behandlat upphovsrättsbrott inom 3D-printing.

Det kommer bli svårt för upphovsrättsägarna att driva fall där 3D-utskrifterna gjorts i hemmen men de som säljer föremål kommersiellt kommer jagas av upphovsrättsägarna. De stora aktörerna som agerar mot att kunna 3D-modeller ska kunna spridas fritt (liknande PirateBay).Mönsterskydd

Immaterialrätt vid 3D-printing

Bilindustrin skyddas idag mer av mönsterskydd än patent. Dock kommer den småskaliga kopieringen / dupliceringen vara besvärlig för bilindustrin att handskas med då många av aktörer som tar fram reservdelar till bilar kommer vara småskaliga.

Även de som håller på med begagnade reservdelar såsom bilskrotar och bildemonterare kommer få en förändrad marknad. Marknaden för service och reservdelar var 2014 ungefär lika stor som nybilsmarknaden vilket innebär att hälften av intäkterna och betydligt mer än hälften av vinsten kommer från reservdelar och bilservice. Nybilspriserna kommer behöva öka för att kompensera minskade förtjänster på reservdelar.

Patent

Patent inom 3D-printing kan täcka tillverkningsprocesser, maskiner, konstruktioner och delar som används i konstruktioner. Detta kommer bli att svårare att hindra och processa då tillverkarna som kopierar blir mycket fler i antalet men som endast tillverkar några enstaka exemplar så värdet på det man förlorat är ganska lite till varje piratkopierare.

Copyright

Copyright är ett sätt att skydda konstnärliga uttryck som t.ex. texter, ljud, bilder eller rörelser. Detta innebär att det kan finnas skydd gällande copyright som skyddar upphovsrättstagaren mot de som vill använda 3D-teknik för att duplicera objekt.