3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
Användning av 3D-printing

Användning av 3D-printer

3D-printing används inom allt fler områden och antalet branscher som insett 3D-teknikens fördelar är: 3D-skrivare används inom tillverkning av smycken, skor, industridesign, arkitektur, bilindustri, flygindustri, tandvård och medicinsk industri, utbildning, geografiska informationssystem, väg- och vattenbyggnad samt många andra områden.

 • Smyckestillverkning av unika och kundanpassade smycken
 • Arkitektur
 • Flygindustri
 • Bilindustrin
 • Medicinsk teknik
 • Konstnärer
 • Glasögon
 • Skapa individuellt formanpassade skor
 • Rekonstruera fossil
 • Rekonstruera kroppsdelar och bevis inom kriminalteknik
 • Skapa kopior på gamla ovärdeliga föremål


3D-utskrifter i industrin

Tillämpningar i industrin av 3D-printer

Tillämpningsområdena inom industrin är i det närmaste oändliga för 3D-printing. Några av de mest använda områdena för 3D-skrivare är:

 • Skapa gjutformar för aluminium direkt från 3D-skrivaren
 • Skapa reservdelar till gamla för länge sedan utgångna produktmodeller
 • Skapa unika verktyg
 • Flygindustrin använder 3D-printing för att skapa högkvalitativa detaljer med komplex form.

3D-printing inom sjukvård

Eftersom mycket inom sjukvården är direkt anpassat till patienten lämpar sig 3D-printing extra bra inom denna typ av verksamhet då det mesta stycketillverkas. Detta område kallas också bioprinting.

Tandproteser i 3D-printer

Tandproteser i 3D-printer

3D-printing är perfekt för att göra tandimplantat med titan och keramik. Implantaten är små, måste alltid anpassas till pacienten och kraven på precision är höga. Även vissa tandställningar tillverkas av en 3D-skrivare.

Öronmuslor

Allt fler av de öronmusslor som anpassas till personer med hörselnedsättning tillverkas av en 3D-skrivare.

Implantat av metall

En av de första tillämpningarna av 3D-printing inom sjukvården var att skriva delar till höftledsoperationer.

Mjukdelar i 3D

Från 2012 började många biomedicinföretag arbeta med forskning och tillämpning av att bygga upp vävnader, organ och kroppsdelar med 3D-skrivare. Genom att skriva ut levande celler på ett gelé innehållande socker kunde större organ skrivas ut .