3D-printing - Mycket fakta och information om 3D-printing
FTI - Film Transfer Imaging - Teknik för 3D-printing

FTI - Film Transfer Imaging - 3D-printing

Film Transfer Imaging, FTI, är en process som går ut på att ett tunt lager av harts härdas fast på 3D-modellen som växer långsamt. Skillnaden från andra 3D-printrar är att 3D-objektet sitter fast ovanifrån och trycks ned mot ett tunt hartslager härdas fast genom att de belyses underifrån.